Ön ezen az oldalon van:A legdrágább lengyel pénz Budapesten

A legdrágább lengyel pénz Budapesten

Magyar-lengyel lead_5.jpg

Varsóban áll az Ismeretlen Katona Sírja elnevezésű emlékmű, amelynek falán feltüntették a lengyel történelem legfontosabb csatáit 972-től kezdve a 20. századig. Köztük szerepel a győztes hotini csata (1621) is, amelyet a lengyel-litván haderő vívott a törökök ellen. A csata pénztörténeti vonatkozással is rendelkezik, mivel ennek a győzelemnek a megünneplésére készültek azok az aranyérmék, amelyek a legdrágább lengyel pénzeknek számítanak a világon.

Köztudott, hogy nem csupán Magyarország szenvedett a török hódítástól, Lengyelországot is érték támadások. A hotini ütközet előidézésében persze a lengyelek sem voltak teljesen vétlenek. Történt ugyanis, hogy miközben javában tartott a harmincéves háború, a lengyelek konfliktusba keveredtek Moldvával, amely oszmán-török vazallus államnak számított, így a törökök válaszcsapása sem késett sokáig. II. Oszmán török szultán (1618–1622) személyesen vezette hatalmas, százezer főt meghaladó seregét, amelyben tatár, moldvai és havasalföldi segédcsapatok is harcoltak.  A kozák segédcsapatok által támogatott egyesült lengyel-litván haderő, amelynek létszáma a támadó félnek a felét sem tette ki, a Dnyeszter- parti Hotin váránál, amely jelenleg Ukrajnában található, vett fel védekező alakzatot. A csata, amely 1621. szeptember 2-ától október 9-éig tartott, voltaképpen mezei harcok, támadások, kitörések és ostromok sorozata volt, amely valójában döntetlenre végződött: a békeszerződés alapvetően rögzítette a korábbi állapotokat. Természetesen mindkét félgyőzelemnek könyvelte el, de valójában a lengyel­–litván haderő sikerét jelentette, hiszen sikerült megállítania a hatalmas török hadsereget. A szultán hazatért, megünnepelte a győzelmét, majd a következő évben a janicsárok lázadásának esett áldozatul.

III. Zsigmond lengyel király (1587–1632) a győzelem emlékére 350 g súlyú, közel 70 mm átmérőjű százszoros dukátokat veretett. Az ilyen súlyú aranypénzek kettős szerepet is betöltöttek: egyrészt reprezentációs célokat szolgáltak, hiszen az arany a kitüntetésrendszerek kialakulását megelőző időkben ajándékként is szóba jöhetett. Emellett akár kereskedelemi pénzként, fizetőeszközként is funkcionáltak.

Magukon a százdukátosokon nem szerepel semmi, a hotini csatára utaló jel, éremképük a korabeli pénzek jellegzetességét viselik magukon. Előlapon SIGISMVNDVS III D G POLONIAE ET SVECIAE REX (III. Zsigmond Isten kegyelméből Lengyelország és Svédország királya) köriratban az uralkodó jobbra néző, páncélos mellképe látható, nyakában az Aranygyapjas Rend rendi lánca csüng, végén az arany kosbőrrel. A hátlapon MAGNVS DVX LITVAN RVSS PRVSS MAS SAM LIVON ZC (Litvánia, Oroszország, Poroszország, Mazóvia, Samogitia, Livónia stb. nagyhercege) köriratban korona alatt címerpajzsban a lengyel és litván címerelemek, a címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi.

A százszoros dukátok a brombergi (lengyelül Bydgoszcz) verdében készültek, a verőtöveket Samuel Ammon svájci származású vésnök (1590–1622) készítette, nevének kezdőbetűi (SA) megtalálhatóak az érmén, de szerepel rajtuk Jacob Jacobson von Emden, a verde vezetőjének monogramja (IIVE) is.

Jelenleg III. Zsigmond 1621-ben vert százszoros dukátja számít a nyilvános aukción legdrágábban elnyert lengyel pénznek, mivel 2018-ban New Yorkban a Stack’s aukciósház árverésén 2,1 millió amerikai dollárért kelt el egy kiváló állapotú példánya. (Sőt, ez a darab felkerült a világon legdrágábban eladott pénzek tízes toplistájára is.)

Az árverésen elkelt példányt beleszámítva jelenleg összesen tizennégy darabot tartanak nyilván belőle a világon, és lehet még esetleg két darab, amelyek a szakirodalomból ismertek, de nem dönthető el egyértelműen, hogy ezek a 14 példányon felüliek, vagy esetleg abba számítanak bele.

Lengyelországban csupán két példányt őriznek belőle Krakkóban, miközben három darab a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárában található, ahová az Eszterházy-gyűjteményből kerültek.

Pénzmúzeum

Magyar Nemzeti Bank

Pénzmúzeumért és Látogatóközpontért felelős osztály

Eiffel Palace Irodaház

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

+3614282600

penzmuzeum@mnb.hu